Mudanya Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak kıymetli üyelerimizin dikkatine sunarız. Kredi taksitlerinin covid-19 salgını dolayısıyla ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete de yayımlandı.

Kredi ödeme erteleme duyurusu

Kooperatifimiz kefaletiyle kredi kullanan ve COVID-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ortaklarımızın kredi taksitlerinin ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Buna göre; ortaklarımızın 31.12.2020 ve öncesi tarihlerde kullanmış oldukları kredilerden doğan borçlarından, vadesinde ödenmeyen ve Banka takibine alınmamış taksitleri ile 01.01.2021 - 30.06.2021 tarihleri arası dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.

 

Erteleme işlemleri; Krediye tanımlı faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek ve erteleme döneminde tahakkuk edecek taksit anapara ve faiz tutarlarının ertelenen taksitten sonraki taksitlere eşit olarak eklenmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Son taksiti olan ortaklara kalan taksit olmadığı için erteleme yapılmayacaktır. Erteleme işlemi herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, taksitin vadesinde ödenmemesi halinde Bankaca gerçekleştirilecektir. Otomatik ödeme talimatı olanların taksitleri vadesinde Bankaca tahsil edilecek olup, erteleme isteyen ancak otomatik ödeme talimatı bulunanların bu talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca, bu karar kapsamında kredi taksitleri ertelenen ortaklarımızdan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısının azaltılmayacağına dair taahhütname alınacaktır. Konu ile ilgili kooperatifimizi telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz.